Promocje

Doskona³y sposób na izolacjê dachu sko¶nego. Unifit 035 to najnowszy produkt Knauf Insulation, ³±cz±cy mistrzowsk± jako¶æ i unikalne w³a¶ciwo¶ci izolacyjne we³ny mineralnej w ECOSE® Technology z niespotykan± ³atwo¶ci± aplikacji! UNIFIT 035 to gwarancja prostego i szybkiego monta¿u, bez konieczno¶ci sznurowania. Najnowszy zawodnik w grupie zrównowa¿onych ¶rodowiskowo izolacji Knauf Insulation wkracza tej jesieni pod ¶mia³± nazw± „Bezsznurinio”, oferuj±c wyj±tkowe pami±tki dla najlepszych graczy na rynku. O szczegó³y promocji zapytaj dystrybutora.

Cena promocyjna: 40z³/m2*